vrijdag 30 november 2012

Serious Games: plus qu’un jeu !

L’appellation « Serious games » fait trembler bon nombre de responsables et de membres de comité de direction. Ceux-ci pensent en effet que jouer n’est pas pour leur entreprise car cela ne rime pas avec sérieux et professionnalisme. La formation, oui, jouer, non ! Pourtant, nous avons appris tellement de choses en jouant depuis que nous sommes nés !

Aujourd’hui, j’étais dans une entreprise de 750 employés. Le directeur RH m’expliquait comment la formation se déroulait au sein de l’entreprise. A mon tour de trembler: des formations classiques dont la forme est largement éprouvée, aucune formation axée sur l’évaluation, aucun e-learning, aucun apprentissage mixte (blended learning)… Et concernant l’évaluation de ces formations : le néant !

Après cet entretien (que j’avais obtenu afin de vanter les mérites du serious game), la première réflexion qui me vint à l’esprit fut: « Vit-on en 2012 ou suis-je monté dans la machine à remonter dans le temps du professeur Barabas? ». Mais je me tut et ravalai mes mots.

Lorsqu’il me demanda si tout allait bien, je répondis : « moi ça va mais il existe un réel problème de fond dans votre politique de formation ». Le blanc qui s’installa alors joua en ma faveur. Après quelques secondes de tension palpable, je commencai mon argumentation visant à intégrer les Serious Games dans la politique de formation de l’entreprise. Construisant sur l’offre typiquement en présentiel en formations de manangement et de communication – présent au sein de l’entreprise depuis 20 ans – je parvenais à démontrer que les Serious Games ne font pas seulement gagner de l’argent mais augmentent aussi le rendement de la formation et sont plus efficaces. Le manager RH étant tout oreilles en avait l’air de commencer à se rendre compte que les Serious Games sont beaucoup plus qu’un jeu, bien qu’il avait toujours ses objections.

La force d’un Serious Games – qui, depuis peu, grâce à un premier outil auteur, peut être développé au seuin de l’entreprise même pour un prix démocratique – se situe sur différents plans : d’un côté l’effet de jouer fait en sorte que l’apprenant oublie qu’il est en train d’apprendre et qu’il trouve à nouveau du plaisir dans l’acte d’acquérir des connaissances, et d’autre côté le Serious Games est un outil d’évaluation pluri-dimensionel pour des aspects de communication.

Si vous voulez en savoir plus ? Cliquez ici pour me contacter pour une démo ou plus de renseignements..

woensdag 28 november 2012

Vernieuw en verrijk uw opleidingsbeleid met Serious Games


Serious Games zijn veel meer dan een spel. Ze zijn een verrijkend middel om uw opleidingsbeleid te vernieuwen. En bovendien spreken ze de tweede natuur van eenieder van ons aan, nl. de Homo Ludens!

We spelen sinds onze geboorte, spelen is een inherent deel van onszelf geworden! En wat we al spelend geleerd hebben! Te veel om op te noemen!

Veel bedrijven hebben Serious Games al geïntegreerd in hun opleidingsbeleid, sommige schrikten er totnutoe voor terug omwille van de kostprijs van de ontwikkeling van een dergelijke opleidingsmodule. Maar dit struikelblok behoort nu voorgoed tot het verleden dankzij de eerste authoring tool om een Serious Game in eigen beheer te ontwikkelen: ITyStudio van ITycom.


Deze tool maakt het mogelijk om volledig zelfstandig een Serious Game onder de vorm van een simulatie aan te maken zonder enige technische kennis. Door de combinatie van een aantal inleidende stappen zoals een coach die het kader schets en de onontbeerlijke richtlijnen meegeeft, een illustrerende video, een voorkennistest... en de eigenlijke simulatie die u dankzij het concept tijdslijn (zoals in programma’s voor videomontage) scène na scène kunt opbouwen om een scenarioboom uit te werken, krijgt de speler-leerder na afloop een gedetailleerde en genuanceerde feedback van zijn vaardigheden die als analysecriteria als rode draad doorheen het spel lopen, wat voor een diepgaand en verrijkend leermoment zorgt. En zoals bij elk spel: u kunt het meermaals opnieuw spelen en het is nooit hetzelfde scenario!

In een volgende post geef ik u een aantal goede redenen en onontbeerlijke raadgevingen om uw project tot een succes te maken.

Bent u ondertussen al geïnteresseerd in de seminaries die ik geef over deze tool of wenst u een gepersonaliseerd onderhoud, aarzel dan niet me te contacteren door hier te klikken.

woensdag 21 november 2012

Serious Games: more than training!

“We zijn een ernstig bedrijf! Opleiding is een ernstige zaak! Spelen behoort niet tot ons opleidingsbeleid!”

Als ik dit hoor van de HR Manager, dan ben ik altijd blij dat ik niet in dat bedrijf werk! Maar anderijds verheug ik me er ook op om met deze opleidingsverantwoordelijken van gedachten te wisselen.
Beeld u in: met een tiental collega’s gedurende 2 dagen 8 uur vastgelijmd op een stoel zitten, turend en starend naar het afrollen van een PowerPoint presentatie van 350 slides, af en toe een vraag beantwoorden en misschien ook enkele sleutelwoorden neerpennen op een stuk verloren papier…
Donald Kirkpatrick krijgt hoogstwaarschijnlijk bijna een hartaanval!

Tja, een aantal HR Managers hebben zó véél ervaring in hun functie… of misschien is het voor hen té ingrijpend om uit hun comfortsituatie op te staan en de tweede wet van Newton toe te passen?!
Mijn voorstel ter vervanging van deze “goedkope” klassikale opleiding uit de oude doos: eerst een inleidende e-learning module afgesloten door een assessment, vervolgens een klassikale interactieve Workshop à la Pèger van een halve dag, aansluitend een toegang tot een Serious Game als evaluatie-tool, die in een tijdsbestek van 3 maanden minstens 3 keer moet gespeeld worden, waarna een evaluatie met de hiërarchische overste het leertraject afsluit. Dit leerpad zal Donald Kirkpatrick, maar ook de leerder zelf, het bedrijf in kwestie en de RO(T)I van de opleiding, euforisch stemmen!

Wilt u weten waarom mijn voorstel goedkoper is voor uw bedrijf of hoe u zelf voor een democratische prijs een Serious Game kan aanmaken, klik dan hier om me te contacteren. Ik garandeer u dat uw opleidingsbeleid er veel gezonder zal uitzien!

donderdag 15 november 2012

Serious Games: more than a game!

Veel verantwoordelijken en leden van het directiecomité in bedrijven huiveren bij de term “Serious Game” onder het mom: we zijn een ernstig bedrijf, er moet opgeleid worden, maar zeker niet gespeeld worden, want dat is niets voor ons. (Spelen doen we al sinds de geboorte en we hebben er ontzettend veel door geleerd.) Vandaag was ik in een bedrijf met zo’n 750 werknemers. De directeur HR legde mij uit hoe er in het bedrijf opgeleid werd. Mijn beurt om te huiveren: typische, oubollige klassikale opleidingen, geen “training driven by evaluation”, geen e-learning, geen blended learning… en de evaluatie van de opleidingen: Kirkpatrick…? Onbekend! Na ons inleidende onderhoud – ik had een afspraak versierd om Serious Games voor te stellen – dacht ik bij mezelf: leven we in 2012 of heb ik de teletijdmachine van professor Barabas naar het verleden genomen? Ik werd er stil van en begon mijn woorden nog een laatste keer te herkauwen. Toen hij me vroeg of het wel ging, antwoordde ik: “Met mij wel maar met uw opleidingsbeleid is er iets grondigs fout”. De kracht van de stilte die toen voor de tweede keer viel, speelde in mijn voordeel. Na enkele seconden van snijdende spanning begon ik mijn betoog om Serious Games te integreren in het opleidingsbeleid van het bedrijf. Voortbordurend op het typisch klassikale aanbod van managements- en communicatieopleidingen – in het bedrijf aanwezig sinds meer dan 20 jaar – kwam ik ertoe om aan te tonen dat Serious Games niet enkel kostenbesparend maar ook rendementsverhogend en efficiënter waren. De HR manager was één en al oor en leek beginnen te beseffen dat Serious Games veel meer dan een spel waren, hoewel hij toch nog steeds zijn opwerpingen had. De kracht van een Serious Game – die sinds kort dankzij de eerste authoring tool voor een democratische prijs in het bedrijf zelf kan ontwikkeld worden – ligt op meerdere vlakken: enerzijds zorgt het speeleffect ervoor dat de student vergeet dat hij aan het leren is en opnieuw plezier vindt in het opdoen van kennis, en anderzijds is het een veeldimensionale evaluatietool voor communicatie-aspecten. Wilt u hier meer over weten? Klik hier om me te contacteren.