zaterdag 8 december 2012

Serious Games: Plus que de la formation !

“Nous sommes une entreprise sérieuse ! La formation doit être quelque chose de sérieux ! Il n’y a pas de place pour le jeu dans notre politique de formation ! »

Chaque fois que j’entends de telles affirmations d’un DRH, je suis content de ne pas travailler dans son entreprise ! Mais d’autre côté, je suis également ravi de pouvoir échanger des idées avec ces responsables de formation.

Imaginez-vous avec une dizaine de collègues, pendant 2 jours, à raison de 8 heures par jour, être collé sur une chaise, en regardant défiler une interminable présentation PowerPoint de 350 slides. De temps en temps poser une question et peut-être noter quelques mots clés sur un bout de papier… Donald Kirkpatrick aura plus que vraisemblablement une crise cardiaque en voyant cela !

La plupart des DRH ont tellement d’expérience dans leur fonction qu’il leur paraît évident de pratiquer comme cela !… Ou peut-être est-ce trop leur demander de sortir de leur zone de confort et d’appliquer la deuxième loi de Newton ?

Voici ma proposition pour remplacer ce type de formation démodé et « bon marché » : proposer en première instance un module e-learning suivi d’une évaluation, puis d’un Workshop interactif d’une demi-journée à la Pèger. Vient ensuite un Serious Game comme outil d’évaluation final. Celui-ci doit être joué au moins trois fois endéans une période de 3 mois, après laquelle une évaluation avec le supérieur hiërarchique aura lieu pour clôturer le trajet d’apprentissage. Ce type de trajet rendra à coup sûr tous les intervenants plus que satisfaits : tout d’abord l’apprenant mais également l’entreprise qui pourra accroître son ROI. Et que dire de Donald Kirkpatrick !

Si vous voulez connaître les raisons pour lesquelles ma proposition coûte moins chèr ou si vous voulez découvrir comment vous pouvez créer votre propre Serious Game pour un prix démocratique, cliquez alors ici pour me contacter. Je vous garantis que votre politique de formation sera tellement plus saine!

vrijdag 30 november 2012

Serious Games: plus qu’un jeu !

L’appellation « Serious games » fait trembler bon nombre de responsables et de membres de comité de direction. Ceux-ci pensent en effet que jouer n’est pas pour leur entreprise car cela ne rime pas avec sérieux et professionnalisme. La formation, oui, jouer, non ! Pourtant, nous avons appris tellement de choses en jouant depuis que nous sommes nés !

Aujourd’hui, j’étais dans une entreprise de 750 employés. Le directeur RH m’expliquait comment la formation se déroulait au sein de l’entreprise. A mon tour de trembler: des formations classiques dont la forme est largement éprouvée, aucune formation axée sur l’évaluation, aucun e-learning, aucun apprentissage mixte (blended learning)… Et concernant l’évaluation de ces formations : le néant !

Après cet entretien (que j’avais obtenu afin de vanter les mérites du serious game), la première réflexion qui me vint à l’esprit fut: « Vit-on en 2012 ou suis-je monté dans la machine à remonter dans le temps du professeur Barabas? ». Mais je me tut et ravalai mes mots.

Lorsqu’il me demanda si tout allait bien, je répondis : « moi ça va mais il existe un réel problème de fond dans votre politique de formation ». Le blanc qui s’installa alors joua en ma faveur. Après quelques secondes de tension palpable, je commencai mon argumentation visant à intégrer les Serious Games dans la politique de formation de l’entreprise. Construisant sur l’offre typiquement en présentiel en formations de manangement et de communication – présent au sein de l’entreprise depuis 20 ans – je parvenais à démontrer que les Serious Games ne font pas seulement gagner de l’argent mais augmentent aussi le rendement de la formation et sont plus efficaces. Le manager RH étant tout oreilles en avait l’air de commencer à se rendre compte que les Serious Games sont beaucoup plus qu’un jeu, bien qu’il avait toujours ses objections.

La force d’un Serious Games – qui, depuis peu, grâce à un premier outil auteur, peut être développé au seuin de l’entreprise même pour un prix démocratique – se situe sur différents plans : d’un côté l’effet de jouer fait en sorte que l’apprenant oublie qu’il est en train d’apprendre et qu’il trouve à nouveau du plaisir dans l’acte d’acquérir des connaissances, et d’autre côté le Serious Games est un outil d’évaluation pluri-dimensionel pour des aspects de communication.

Si vous voulez en savoir plus ? Cliquez ici pour me contacter pour une démo ou plus de renseignements..

woensdag 28 november 2012

Vernieuw en verrijk uw opleidingsbeleid met Serious Games


Serious Games zijn veel meer dan een spel. Ze zijn een verrijkend middel om uw opleidingsbeleid te vernieuwen. En bovendien spreken ze de tweede natuur van eenieder van ons aan, nl. de Homo Ludens!

We spelen sinds onze geboorte, spelen is een inherent deel van onszelf geworden! En wat we al spelend geleerd hebben! Te veel om op te noemen!

Veel bedrijven hebben Serious Games al geïntegreerd in hun opleidingsbeleid, sommige schrikten er totnutoe voor terug omwille van de kostprijs van de ontwikkeling van een dergelijke opleidingsmodule. Maar dit struikelblok behoort nu voorgoed tot het verleden dankzij de eerste authoring tool om een Serious Game in eigen beheer te ontwikkelen: ITyStudio van ITycom.


Deze tool maakt het mogelijk om volledig zelfstandig een Serious Game onder de vorm van een simulatie aan te maken zonder enige technische kennis. Door de combinatie van een aantal inleidende stappen zoals een coach die het kader schets en de onontbeerlijke richtlijnen meegeeft, een illustrerende video, een voorkennistest... en de eigenlijke simulatie die u dankzij het concept tijdslijn (zoals in programma’s voor videomontage) scène na scène kunt opbouwen om een scenarioboom uit te werken, krijgt de speler-leerder na afloop een gedetailleerde en genuanceerde feedback van zijn vaardigheden die als analysecriteria als rode draad doorheen het spel lopen, wat voor een diepgaand en verrijkend leermoment zorgt. En zoals bij elk spel: u kunt het meermaals opnieuw spelen en het is nooit hetzelfde scenario!

In een volgende post geef ik u een aantal goede redenen en onontbeerlijke raadgevingen om uw project tot een succes te maken.

Bent u ondertussen al geïnteresseerd in de seminaries die ik geef over deze tool of wenst u een gepersonaliseerd onderhoud, aarzel dan niet me te contacteren door hier te klikken.

woensdag 21 november 2012

Serious Games: more than training!

“We zijn een ernstig bedrijf! Opleiding is een ernstige zaak! Spelen behoort niet tot ons opleidingsbeleid!”

Als ik dit hoor van de HR Manager, dan ben ik altijd blij dat ik niet in dat bedrijf werk! Maar anderijds verheug ik me er ook op om met deze opleidingsverantwoordelijken van gedachten te wisselen.
Beeld u in: met een tiental collega’s gedurende 2 dagen 8 uur vastgelijmd op een stoel zitten, turend en starend naar het afrollen van een PowerPoint presentatie van 350 slides, af en toe een vraag beantwoorden en misschien ook enkele sleutelwoorden neerpennen op een stuk verloren papier…
Donald Kirkpatrick krijgt hoogstwaarschijnlijk bijna een hartaanval!

Tja, een aantal HR Managers hebben zó véél ervaring in hun functie… of misschien is het voor hen té ingrijpend om uit hun comfortsituatie op te staan en de tweede wet van Newton toe te passen?!
Mijn voorstel ter vervanging van deze “goedkope” klassikale opleiding uit de oude doos: eerst een inleidende e-learning module afgesloten door een assessment, vervolgens een klassikale interactieve Workshop à la Pèger van een halve dag, aansluitend een toegang tot een Serious Game als evaluatie-tool, die in een tijdsbestek van 3 maanden minstens 3 keer moet gespeeld worden, waarna een evaluatie met de hiërarchische overste het leertraject afsluit. Dit leerpad zal Donald Kirkpatrick, maar ook de leerder zelf, het bedrijf in kwestie en de RO(T)I van de opleiding, euforisch stemmen!

Wilt u weten waarom mijn voorstel goedkoper is voor uw bedrijf of hoe u zelf voor een democratische prijs een Serious Game kan aanmaken, klik dan hier om me te contacteren. Ik garandeer u dat uw opleidingsbeleid er veel gezonder zal uitzien!

donderdag 15 november 2012

Serious Games: more than a game!

Veel verantwoordelijken en leden van het directiecomité in bedrijven huiveren bij de term “Serious Game” onder het mom: we zijn een ernstig bedrijf, er moet opgeleid worden, maar zeker niet gespeeld worden, want dat is niets voor ons. (Spelen doen we al sinds de geboorte en we hebben er ontzettend veel door geleerd.) Vandaag was ik in een bedrijf met zo’n 750 werknemers. De directeur HR legde mij uit hoe er in het bedrijf opgeleid werd. Mijn beurt om te huiveren: typische, oubollige klassikale opleidingen, geen “training driven by evaluation”, geen e-learning, geen blended learning… en de evaluatie van de opleidingen: Kirkpatrick…? Onbekend! Na ons inleidende onderhoud – ik had een afspraak versierd om Serious Games voor te stellen – dacht ik bij mezelf: leven we in 2012 of heb ik de teletijdmachine van professor Barabas naar het verleden genomen? Ik werd er stil van en begon mijn woorden nog een laatste keer te herkauwen. Toen hij me vroeg of het wel ging, antwoordde ik: “Met mij wel maar met uw opleidingsbeleid is er iets grondigs fout”. De kracht van de stilte die toen voor de tweede keer viel, speelde in mijn voordeel. Na enkele seconden van snijdende spanning begon ik mijn betoog om Serious Games te integreren in het opleidingsbeleid van het bedrijf. Voortbordurend op het typisch klassikale aanbod van managements- en communicatieopleidingen – in het bedrijf aanwezig sinds meer dan 20 jaar – kwam ik ertoe om aan te tonen dat Serious Games niet enkel kostenbesparend maar ook rendementsverhogend en efficiënter waren. De HR manager was één en al oor en leek beginnen te beseffen dat Serious Games veel meer dan een spel waren, hoewel hij toch nog steeds zijn opwerpingen had. De kracht van een Serious Game – die sinds kort dankzij de eerste authoring tool voor een democratische prijs in het bedrijf zelf kan ontwikkeld worden – ligt op meerdere vlakken: enerzijds zorgt het speeleffect ervoor dat de student vergeet dat hij aan het leren is en opnieuw plezier vindt in het opdoen van kennis, en anderzijds is het een veeldimensionale evaluatietool voor communicatie-aspecten. Wilt u hier meer over weten? Klik hier om me te contacteren.

woensdag 8 augustus 2012

L’ère des storyboards touche-t-elle à sa fin ?

De plus en plus d’instructional designers prétendent ne plus faire de storyboard. D’après eux, il s’agit d’une perte de temps, c’est complètement dépassé et superflu. Mais je me pose ici d’autres questions. Comment font-ils ? Comment font-ils valider un storyboard qui n’existe pas par leurs clients? Comment arrivent-ils à faire correspondre le scénario/synopsis avec le module effectivement livré ? Est ce que le storyboard est bel et bien enterré? Non bien sûr ! Après une étude approfondie de la situation, je peux crier avec joie : « Vive le storyboard ! ». Certaines évolutions et renouvellements sont bien sûr apparus mais le storyboard reste encore utilisé dans une grande majorité des cas. De plus en plus de Rapid Learnings et d’outils-auteur permettent de créer le storyboard directement dans l’outil. C’est notamment le cas de Articulate, Captivate, Elearning maker,… Et bon nombre de développeurs font usage de ce progrès pour créer leur storyboard dans ces outils, ce qui signifie un gain de temps énorme. En outre, beaucoup de développeurs qui ne font plus l’usage de templates dans Word, Excel ou Powerpoint utilisent plutôt des outils tpurnés vers l’avenir. Ainsi, ils créent des mindmaps car cela est très pratique pour développer chaque RLO séparément en ensuite les relier pour former un storyboard complet. Le storyboard n’en est donc pas à la fin. Seule une minorité reconnaît établir directement un modèle d’essai car stoyboard rime avec perte de temps. Mais qu’en est-il si le projet est rejeté par le client ? Quid si le client demande une liste remplie d’adaptations ? Qu’en est-il si le travail doit être achevé par un collègue ?,… Je pense que cette approche mène à terme plutôt à de la frustration et à un temps de travail doublé qu’à un gain de temps même si je peux m’imaginer que cela se justifie dans certaines circonstances. Le storyboard sous sa forme originelle a beaucoup de mérites selon moi. En voici quelques-uns sous forme d’illustrations :
  • Il s’agit, pour les développeurs débutants, de la meilleure (et la seule) manière pour découvrir le sens du storyboard ;
  • Pour les experts, il s’agit de la façon la plus efficace de travailler en équipe : il est simple de demander les audios nécessaires, de faire faire les animations et les images, de demander la traduction,… (Avez-vous déjà essayé d’exporter en audio les notes d’un ppt ? C’est possible, vous savez ! Cliquez ici pour plus d’informations) ;
  • C’est la façon la plus évidente pour le client de voir ce qu’il attend. Pour éviter les malentendus ou les imprécisions (et donc des problèmes), un storyboard clair et précis reste la seule alternative.
Cliquez ici si vous souhaitez plus d’informations concernant un workshop vous aidant à concevoir un storyboard.

Implémentation d’un projet blended learning

De plus en plus d’entreprises sont convaincues des avantages que peut procurer le blended learning. Il ressort en effet de quelques enquêtes réalisées à l’échelon européen ces deux dernières années que 75% des sociétés interrogées intègrent ce type de pédagogie dans leur politique de formation et environ la moitié de ces sociétés souhaitent pousser le blended learning encore un peu plus dans le futur. Et on ne peut que s’en réjouir ! L’intégration (donc PAS la combinaison) de différentes formes d’apprentissage dans un trajet en blended learning permet de tirer au maximum avantage de chaque forme d’apprentissage, ce qui procure une grande valeur ajoutée à l’efficacité de la formation, à condition d’être abordée de manière adéquate. Ces sociétés font souvent appel à nous pour les accompagner dans l’implémentation et la réalisation de tels projets. « Rien de bien neuf » allez-vous rétorquer. Parallèlement à cette demande croissante d’accompagnement de projets à grande échelle, apparaît un changement important qui nous oblige à revoir notre approche et à offrir encore plus de solutions sur mesure. Le changement dont nous devons tenir compte, c’est le fait que pas mal d’entreprises nous imposent un nombre important de paramètres qui viennent se greffer aux paramètres principaux étant donné qu’elles ont choisi leur LMS et leur outil auteur bien avant. Vous allez peut-être penser que ce n’est pas si contraignant. Et bien, détrompez-vous car la paramétrisation de la plateforme LMS et la présence d’un outil auteur imposent toute une sorte de limitations à un trajet en blended learning. En outre, Les sociétés optent souvent pour des outils de Rapid Learning tels qu’Articulate ou Captivate mais s’attendent au développement d’un module à part entière avec entre autres un feedback donné de manière pédagogique, des options, du branching, des lignes du temps, des renvois conditionnels,… Pour pouvoir réaliser ceci, nous devons connaître et utiliser chaque outil dans les moindres détails et éventuellement augmenter ses fonctionnalités, ce qui est très enrichissant pour nous-mêmes. Je veux cependant continuer à plaider pour notre « Global E-Learning Approach ». Composée de 7 phases, il est possible grâce à elle de faire les bons choix aux bons moments. Et pour cela, il est indispensable que le trajet en blended learning impose ses exigences au choix de la plateforme LMS ainsi qu’au choix de l’outil auteur, et pas l’inverse. Cliquez ici pour plus d’informations sur notre « Global E-learning Approach ».

Is het einde van het storyboard-tijdperk in zicht?

Meer en meer Instructional Designers beweren geen storyboard meer te maken.Volgens hen is het puur tijdverlies, achterhaald en overbodig! Ik stel me hier toch wel heel wat vragen bij! Hoe werken ze dan wel? Hoe laten ze het afwezige storyboard dan valideren door de klant? Hoe slaan ze dan de rechtstreekse brug van het scenario/de synopsis naar de opgeleverde module? Is het storyboard echt dood en begraven? Nee, hoor. Na een grondige studie van de situatie kan ik enkel met veel vreugde roepen: “Leve het storyboard!” Er zijn wel bepaalde verschuivingen en vernieuwingen opgedoken, maar uiteindelijk wordt er toch nog in het merendeel van de gevallen een storyboard aangemaakt. Meer en meer Rapid Learning en Authoring Tools laten toe om het storyboard rechtstreeks in de tool aan te maken. Dit is o.m. het geval voor Articulate, Captivate, Elearning Maker… en veel ontwikkelaars maken dan ook van deze vooruitgang gebruik om hun storyboard onmiddellijk in deze tools aan te maken wat heel wat tijdswinst kan betekenen. Bovendien zijn er heel wat ontwikkelaars die niet langer gebruik maken van templates voor hun storyboard in Word, Excel of Powerpoint, maar gebruik maken van moderner tools. Zo zijn er heel wat die MindMaps maken omdat een MindMap heel handig is om elke RLO apart te ontwikkelen en ze dan aan elkaar te linken om het volledig storyboard te bekomen. Het storyboard is dus springlevend. Slechts enkelen gaven aan dat ze onmiddellijk een proefmodel aanmaakten omdat een storyboard enkel tijdverlies betekent. Maar wat als het model door de klant verworpen wordt, wat als de klant een waslijst vol aanpassingen vraagt, wat als de module moet afgewerkt worden door een collega… Ik denk dat deze aanpak eerder tot frustraties en dubbel werk leidt dan tot tijdswinst. Maar ik kan me inbeelden dat het in sommige gevallen wel verantwoord kan zijn. De oervorm van het storyboard heeft nochtans nog heel veel verdiensten volgens mij. Ik zal er enkele van opsommen bij wijze van illustratie:
  • Voor beginnende ontwikkelaars is het de beste (en enige) manier om de waarde van het storyboard te ontdekken;
  • Voor experten is het de meest doeltreffende manier van werken in ploegverband: het is eenvoudig om de benodigde audio’s aan te vragen, om de afbeeldingen en animaties te laten maken, de vertaling aan te vragen… (Heb je al eens geprobeerd om de audio’s vanuit de notes van een ppt te exporteren? Het is mogelijk, hoor. Klik hier voor meer informatie.);
  • Voor de klant is het de duidelijkste voorstelling van wat hij kan verwachten. Om misverstanden of onduidelijkheden (en dus problemen achteraf) te voorkomen, is een duidelijk storyboard het enige alternatief.
Klik hier als u meer informatie over een Workshop Storyboarding wenst.

Invoering van een blended learning traject

Er zijn steeds meer bedrijven die overtuigd zijn van de voordelen van blended learning (uit enkele Europese enquêtes van de laatste 2 jaar is immers gebleken dat 75% van de ondervraagde bedrijven deze pedagogische modaliteit al aanwendt in zijn opleidingsbeleid en ongeveer de helft ervan aangaf de blended learning aanpak naar de toekomst toe te willen opdrijven) en dat kan ik enkel toejuichen. De integratie (en dus NIET de combinatie) van verschillende leervormen in een blended learning traject laat toe om de voordelen van elke opleidingsvorm maximaal te benutten, wat – mits een goede aanpak – een grote meerwaarde voor de doeltreffendheid van de opleiding betekent. Vaak roepen deze bedrijven onze hulp in om hen te begeleiden bij de invoering en realisatie van dergelijke projecten. “Niets nieuws onder de zon”, zal u misschien opwerpen. Naast het feit dat er een stijgende vraag is voor de begeleiding van dergelijke grootschalige en ingrijpende projecten, is er nochtans een andere, belangrijke wijziging die er ons toe noopt om onze aanpak bij te sturen en nog meer op maat te maken. De verandering waarmee we steeds meer rekening moeten houden, is dat veel bedrijven ons een aantal belangrijke randparameters opleggen. Vaak hebben ze immers vooraf een LMS en een authoring tool gekozen. Nu zal u misschien opwerpen dat dit niet zo ingrijpend is… wel, integendeel, want de doorgevoerde parametrisatie van het LMS en de aanwezigheid van een authoring tool leggen vaak heel wat beperkingen en randvoorwaarden op aan het blended learning traject. Daarenboven opteren bedrijven vaak voor een Rapid Learning tool zoals Articulate of Captivate maar verwachten wel de ontwikkeling van volwaardige modules met pedagogisch gestuurde feedback opties, branching, tijdslijnen, voorwaardelijke doorverwijzing… Om dit te verwezenlijken moeten we alle tools tot in de kleinste details kennen, benutten en eventueel uitbreiden met benodigde functionaliteiten wat ook voor onszelf enorm verrijkend is. Toch wil ik ervoor pleiten onze “Global E-learning Approach” niet uit het oog te verliezen. Dankzij deze aanpak, bestaande uit 7 fasen, kunnen op de juiste momenten de juiste keuzes gemaakt worden. Onontbeerlijk daarbij is dat het uitgetekende blended learning traject zijn eisen stelt aan het te kiezen LMS en de te kiezen authoring tools en niet omgekeerd. Klik hier voor meer info over onze Global E-learning Approach.

maandag 23 april 2012

What’s in a game?

As promised in my last post I will talk about the new buzz words: Serious Games!

Isn’t it a contradiction in terms? Can a game by serious? Does it have to be? What’s the objective of a game?

The objective of a Serious Game is to learn something, to achieve the learning objectives fixed before starting developing or creating the game, isn’t it? When my son started learning to count, I played the board game “Snakes and Ladders” with him. We played a game, but in a serious way: the learning objective was learning to count, to induce some automatic impulses in his brain about counting. So, really, we played a Serious Game and my son didn’t even realize that he was learning, but after a while his spontaneous “I can count” made him so proud! A wonderful experience! When my son had to learn his multiplication table, I made a little game in Excel. He played the game and in one week he achieved alone what his teacher didn’t succeed in over a few months. When my son was learning the basic operations of mathematics, we played Monopoly. He learned the basic operations of mathematics but also making choices, making decisions…Nowadays he’s playing a lot of games like PING, Darfur is Dying, the MMORPG World of Warcraft… and seriously, he’s learning a lot by means of these games. I also played several games to learn, for instance a game organized by a financial paper to learn the mechanisms of the Stock Exchange by letting your initial capital grow.

So, gaming to learn, nothing new! What’s innovating is that some companies are specialized in developing customized games for their clients who want to achieve some particular objectives in a corporate environment. And as we all are “homo ludens”, I can imagine that a game can be the best way to train people in some circumstances.

A few weeks ago when I was giving the same introduction as above during a presentation about Serious Games, a woman interrupted me by saying “Sir, we are here to learn something about Serious Games, not about some old-fashioned board games!” Asking for her definition of a Serious Game, she gave me the narrow definition “a Serious Game is a game in which you can improve your communicating and/or management skills to grow your business objectives”, to which I replied by saying “If this limited description defines the term Serious Games, I’ve seen a Serious Game more seldom than a white blackbird! So the buzz words Serious Games do not stand for a social game played with a game board, a die, cards, missions, iPad, iPhone or for Mini Games, Simulation Games, Virtual World Business Games, Tree-structured Exploration Games… ?“ Silence reigned!

Serious Games… I preferred – and still do – the term Edugames: games that allow you to learn without realizing that you’re learning. And that game can be a multiplayer role play, a simulation game, a game in real life with cards, a die, a board game…and also a so-called Serious Game. The issue “What’s the cost of a Serious Game?” is very simple: prices between “for free” and “the sky is the limit”. Normal, isn’t it? The most expensive I found on the Web is 7.000.000 €!

If you implement classical sessions, face-to-face sessions, peer training, training on board by exchanging experiences, e-learning, blended learning, virtual classes, serious games or other formulae, just be sure that your way of training is the most efficient, the most valuable and the best adapted to your learners’ profiles and the Business Objectives.

If you want to discover more about Serious Games, mark the 11th of May in your agenda. The third edition of seriousgames.be will be bigger than ever! See you there!

dinsdag 21 februari 2012

Blended e-learning: what’s in a name?

The real World behind the virtual World of distance learning always needs a buzz word. In the early beginning the word “e-learning” was launched. Who invented it? Nobody did! But at a certain moment, every word in the dictionary had to have its “e”-equivalent because the virtual world of the World Wide Web dictated a new way of living. The e-World was born! After e-mail, e-marketing, e-shopping… also learning began being distributed by the web and so the word e-learning was born. Starting from that moment, it was obvious to everybody what e-learning was about: learning by means of the web. Quite soon, for a great majority of companies e-learning became a must, even in companies where learning wasn’t part of the game at that time!

So a lot of companies focused on the “e” and forgot the learning. That’s one of the main topics to discuss when I counsel: training is a must (because the future of training is learning), e-learning isn’t (e-learning is just one of the means to train people).
And the second headline of my consulting activity is that if e-learning is the appropriate way of training, its implementation is a process of Change Management (top-down) and Marketing Strategy (bottom-up).

The word e-learning is even included in the French dictionary. So the entire world knows what the word stands for. Does it? A few months ago, for a European project, we discussed for two hours to define the word e-learning just to decide for adopting the definition of Wikipedia!

After e-learning came “blended learning”. A new buzz word was born! What was really new in this concept was the word itself, because the concept – a blend, a mixture of different ways of learning – is as old as the hills. We have all been educated and trained by means of a blended learning approach. 30 years ago, after my French class I read a few books in French, I watched French television, I spoke with my French friends, I looked up a few words in the dictionary and I even went to France to practise the language… A blended learning project indeed! The web didn’t even exist at that time, let alone the term “blended learning”. So it’s more than logical that blended learning is the appropriate way of learning. It was introduced by man himself, a long time ago! Nowadays we have more resources for our blended learning through the Internet, social networks, communities… and really, I’ve realised a lot of projects where blended learning was the most appropriate way of training and had the biggest ROI.

It’s all about Marketing! As an independent consultant, I try to show training officers, HR Managers and Executive Committees that first of all they need to carry out an in-depth analysis of the training needs, determine the corporate training objectives and work out the learning paths, after which they will reap the advantages that e-learning and blended learning can bring.

Watch out: there’s a new buzz word… You can read more about it in my next post!