vrijdag 2 december 2016

Compliance, Awareness…: laten we even ernstig zijn!


Steeds meer bedrijven komen bij ons aankloppen met een gelijkaardig probleem, nl. “hoe kunnen we onze medewerkers beter en blijvend motiveren voor onderwerpen zoals Compliance, Veiligheidsvoorschriften, Awareness, richtlijnen voor de behandeling van gevaarlijke stoffen, het voorkomen van nucleaire besmetting” en andere dergelijke vraagstukken.

Onlangs kregen we de vraag van een financiële instelling om een e-learning module te maken om hun personeel enerzijds bewust te maken van de risico’s en gevaren binnen hun activiteiten in de instelling vanuit het standpunt van de wet- en regelgeving en anderzijds de belangrijkste elementen van Compliance op te frissen.

Uit een analyse van de tracking van voorgaande Compliance opleidingen – meestal een verplichte e-learning module, zonder ondersteuning of omkadering – bleek dat de gemiddelde doorlooptijd van de module veel lager was dan de tijd nodig om alle schermen aandachtig te lezen – wat dus duidelijk wees op een doorklikgedrag – en dat de score op de afsluitende assessment 100% was voor bijna het voltallige personeel – of de vragen van de assessment waren te eenvoudig of, wat ons waarschijnlijker leek, de juiste antwoorden op de 3 vragen circuleerden redelijk snel doorheen de instelling – terwijl er toch inbreuken op de Compliance regels werden vastgesteld.

Dit alles wees duidelijk op een gebrek aan motivatie, interesse en inzet vanwege het doelpubliek. Om hieraan tegemoet te komen, hebben we een blended leertraject uitgewerkt. Het blended leertraject bestond uit de integratie van een diversiteit aan leervormen en technieken, die alle een verschillende impact hadden, zoals bv. een motiverend element, een herkenning van de situatie, een bewustwording van het belang, enzovoort.

Enerzijds gebruikten we een game-based assessment, maar één die rekening hield met het departement waar de leerder werkte – het accent binnen de Compliance wet- en regelgeving ligt nu éénmaal anders voor mensen uit de back office en commerciëlen bijvoorbeeld – en anderzijds gebruikten we gaming technieken in de e-learning module. Deze laatste gamification techniek bestond erin dat de e-learning module opgebouwd was uit 3 niveaus, elk in overeenstemming met één van de drie leerdoelen die vooropgesteld waren. De score op elke tussenliggende assessment moest minimum 90% bedragen om het volgende niveau te ontsluiten. Op het einde van het derde niveau kreeg de leerder nog een case study voorgelegd die hij tijdens de manager sessie moest delen met zijn collega’s. Bij een goede aanpak kreeg hij een code van de manager, die hij in de e-learning module moest inbrengen om zijn leermoment te valideren. Om de opleiding aan te kondigen, gebruikten we een video van de CEO van de instelling.

De financiële instelling was zo tevreden over de resultaten dat ze besloot om ons ook de opdracht voor de drie volgende Compliance opleidingen toe te vertrouwen!

Fantastisch nieuws…

Maar soms val je echt van het ene uiterste in het andere uiterste, zonder dat je het zag aankomen en zonder dat het essentiële ervan tot je doordringt. Enkele dagen vraag je je steeds weer af “Hoe is dit toch mogelijk? Hoe kan dit? Is dit wezenlijk?”

Je neemt afstand van het gebeuren, je komt tot rust en je stelt alles opnieuw in vraag... en je begrijpt het... of niet, maar dan breng je wel begrip op.

Maar tijdens een diepgaand onderhoud met de Compliance Officer in een ander bedrijf viel ik bijna van mijn stoel! Die man zei ronduit: “Het belangrijkste is dat we in orde zijn met de wet- en regelgeving. Het gaat toch altijd over hetzelfde en het personeel heeft daar geen boodschap aan. Een simpele e-learning module volstaat, het belangrijkste is de registratie van hun deelname.” Mijn argument dat het CBFA raar zou opkijken als Jan Modaal de module in 3 minuten zou hebben doorlopen en het voltallige personeel een score van 100% op de afsluitende assessment zou behaald hebben, stemde hem toch even tot nadenken. Een beetje irritatie verbijtend vroeg hij me dan: “En wat stel je dan voor?”

Wel, mijn antwoord was een blended leertraject met daarin een e-learning module zonder veel toeters en bellen, die dan ondersteund werd door manager sessies, een assessment - op maat gemaakt van de afdeling en met 5 vragen willekeurig genomen uit een bank van 40 vragen - en ingeplande Q&A sessies met de Compliance Officer… ja, het moet toch ernstig blijven, nietwaar?!

One size doesn’t fit all… en dat maakt het juist zo boeiend om telkens weer op zoek te gaan naar de beste oplossing voor elk vraag vanuit een organisatie.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten