zondag 20 september 2015

Compliance, Awareness, Business Principles...: verplicht en saai?

Compliance, Awareness, Gedragscode, Veiligheid, Business Principles... wat hebben al deze onderwerpen met elkaar gemeen?

We moeten het antwoord niet ver gaan zoeken: alle zijn het onderwerpen die enerzijds saai en langdradig zijn en anderzijds gaat het om inhoud die door iedere werknemer verplicht moet doorgenomen worden.

Deze onderwerpen zijn in de overgrote meerderheid van de bedrijven ideaal voor e-learning modules. Dat is op zich ook logisch aangezien het om een materie gaat die door alle werknemers binnen een zo klein mogelijk tijdsbestek moet doorgenomen worden zodat het bedrijf aan de wettelijke vereisten voldoet. Al te vaak echter zijn deze modules saai en zijn ze het slachtoffer van doorklikgedrag. De modules worden in een record tijd doorlopen en de juiste antwoorden op de 4 vragen van de eindtest vinden al vlug hun weg doorheen het ganse bedrijf.

Bovendien zijn het verplichte, opgelegde modules waarvoor niet al te veel marketing moet gevoerd worden. Of de werknemers deze modules van zo'n 20 minuten nu in 3,5 of 35 minuten, daar wordt weining of geen aandacht aan besteed. De deelname wordt op het LMS geregistreerd en (bijna) iedereen behaalt 100% op de eindtest. Missie volbracht!

Dit alles maakt dat e-learning vaak een negatief beeld krijgt.

Laten we enkele tips bekijken om deze modules een aangenamer, ernstiger en leerrijker karakter te geven:

* het doorklikgedrag is op een eenvoudige wijze tegen te gaan, nl. door de knop “Volgende” te desactiveren en pas op het einde van de audio te vermelden waar er moet geklikt worden om naar het volgende scherm te gaan;
* de eindtest kan ook op een intelligenter manier opgevat worden, nl. door een pot van 12 à 20 vragen te voorzien, waaruit de deelnemer er at random 4 krijgt. Zorg er bovendien voor dat de mogelijke antwoorden voor elke vraag in een willekeurige volgorde staan en dat ze voldoen aan de taxonomie van Bloom;
* op het LMS kan ook ingesteld worden dat de deelnemer automatisch een reminder krijgt om de module opnieuw te doorlopen als zijn doorlooptijd kleiner is dan een gemiddelde tijd;
* aan de module kan een managerssessie gekoppeld worden, bv. 10 à 15 minuten tijdens een teamvergadering;
* de laatste maar misschien wel belangrijkste tip is: zorg voor een aantrekkelijk scenario, gebruik dialogen onder audio-vorm, toon enkel sleutelwoorden op het scherm en geen overvolle tekstpagina's... m.a.w. maak er een actieve en interactieve module van.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten